Actualitat

El passat 22 de setembre va tenir lloc la publicació al BOE de la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei general tributària, culminant amb ella la primera fase de la reforma fiscal anunciada pel Govern fa dos anys .

 

Entre les nombroses novetats que introdueix la norma, algunes amb gran minva dels Drets i Garanties dels Contribuent, destaquen la publicació de la llista de deutors, l'ampliació dels terminis en el procediment inspector, la possibilitat de comprovar crèdits fiscals més enllà del període de prescripció, nous tipus infractors, així com la nova regulació del procediment a seguir en cas de delicte fiscal.

Un despatx professional  modern i eficient

Sant Josep 1, 3r 2a 
08242 Manresa 
BARCELONA

 

 

 

Tel. 93 878 48 50 

vaguilar@aguilar-cst.com