Serveis

DRET FISCAL

– Assessorament i planificació fiscal de l’ empresa
– Transmissions, successions i donacions
– Representació davant de l’Administració
– Recursos administratius i contenciosos

DRET LABORAL

– Assessorament en contractació laboral i Seguretat Social
– Formalització de contractes laborals
– Representació davant l’Administració
– Recursos administratius i contenciosos
– Defensa en afers litigiosos

DRET MERCANTIL

– Constitució, modificació i liquidació de societats
– Reestructuració de grups empresarials
– Redacció de contractes
– Valoració d’empreses
– Representació en negociacions i transaccions
– Defensa en afers litigiosos

COMPTABILITAT I GESTIÓ D’EMPRESES

– Comptabilitat i administració d’empreses
– Confecció de liquidacions tributàries
– Confecció de nòmines i liquidacions de Seguretat Social

Un despatx professional  modern i eficient

Sant Josep 1, 3r 2a 
08242 Manresa 
BARCELONA

 

 

 

Tel. 93 878 48 50 

vaguilar@aguilar-cst.com